Ortodòncia en Mollet del Vallès

La correcció de la mossegada comporta importants beneficis funcionals i estètics. Avui dia els tractaments són cada vegada més discrets i poc invasius.

 

DEMANA CITA

 

 

Ortodòncia

L'ortodòncia és una especialitat odontològica que estudia, preveu i corregeix les alteracions del desenvolupament, les formes de les arcades dentàries i la posició dels maxil·lars, per tal de restablir l'equilibri morfològic i funcional de la boca i de la cara, millorant també l'estètica facial.

L'ortodòncia enfronta problemes que van molt més enllà de la col•locació individual i detallada de les peces dentàries, com la correcció d'alteracions dels maxil•lars, de la cara i, sobretot, dels trastorns funcionals de la masticació.

Els ortodoncistes de l'Institut Maxil·lodental del Vallès tracten una àmplia varietat de maloclusions o posició incorrecta de les dents en la seva arcada corresponent, i s'especialitzen en ortodòncia convencional, lingual, invisible, i altres tècniques.

Ortodòncia tradicional

L'ortodòncia tradicional són aparells adherits a les dents que consisteixen en correctors metàl·lics o de ceràmica que corregeixen la mal posició dental mitjançant uns arcs metàl·lics que s'ajusten progressivament fins que les dents assoleixin la posició desitjada.

Encara que aquest tipus de tractament és el més accessible pel que fa a tècniques més modernes, és també el més visible, ja que els brackets (les peces que van pegades a les dents) estan adherits a la cara frontal de la dent. No obstant això, hi materials menys visibles que el metall, com la porcellana, que minimitzen el impacte visual de l'aparell.

La durada del tractament depèn de la gravetat del problema a corregir, on els tractaments més senzills van des dels 12 mesos fins a 24 mesos per als casos més complicats, i excepcionalment, 36 mesos.


Cal destacar que, sigui quin sigui el tractament d'ortodòncia elegit, en finalitzar aquest, el pacient haurà de portar uns aparells anomenats retenidors, amb la finalitat mantenir les dents en posició i evitar que tornin a descolocarse. Per a això, hi ha diferents formats de retenidors: els removibles, que es recomanen per a les hores de son, i la retenció fixa, que és un arc metàl·lic cimentat a la part posterior de les dents, i que és pràcticament imperceptible per al pacient un cop col·locat.

 

Ortodòncia invisible

Invisalign® és el tractament d'ortodòncia invisible més utilitzat al món. Es tracta d'una tècnica d'ortodòncia estètica amb alineadors transparents que són pràcticament indetectables a la vista.

EN QUÈ CASOS S'INDICA L'ÚS DE ORTODÒNCIA INVISIBLE?

Invisalign® està indicat per a corregir una gran varietat de problemes d'alineació de les peces dentals, des de petits moviments dentals fins a casos més complexos. Aquest tractament permet l'alineació dental en pràcticament tots els casos de maloclusions, excepte en aquells casos on el pacient presenti maloclusions molt severes, que requereixin un moviment important de l'arrel dental. Es pot utilitzar tant en pacients joves com adults.

EN QUÈ CONSISTEIX EL TRACTAMENT AMB ORTODÒNCIA INVISIBLE?

És molt senzill, el sistema de ortodòncia invisible redreça les dents mitjançant una sèrie d'alineadors pràcticament invisibles i extraïbles que es fabriquen a la mida de cada pacient. Els alineadors es canvien cada dues setmanes durant la durada del tractament, per aconseguir que les seves dents es moguin de forma gradual fins arribar a la seva posició ideal.

Per assolir els resultats desitjats, el pacient ha de mantenir una excel•lent higiene dental, a més d'utilitzar els alineadors transparents entre 20 i 22 hores al dia, com a mínim.

PASSOS PER AL TRACTAMENT D'ORTODÒNCIA INVISIBLE

El primer pas és fer una impressió de les seves dents per generar un model 3D. A continuació, es dissenya un pla de tractament detallat on es mostren els moviments previstos per les dents al llarg del tractament, perquè pugui veure el resultat final fins i tot abans de començar.

A partir d'aquest pla de tractament es crearan els seus alineadors transparents i podrà iniciar el tractament. Durant aquest temps, tindrà cites de seguiment ocasionals per controlar els seus progressos i fer ajustos, en cas que sigui necessari.

El temps necessari per completar el tractament és diferent per a cada pacient, i depèn de la complexitat del problema a corregir.

QUINS AVANTATGES TÉ LA ORTODÒNCIA INVISIBLE DAVANT D'UNA ORTODÒNCIA CONVENCIONAL?

  • Gràcies als seus alineadors transparents, Invisalign® és pràcticament imperceptible, pel que és ideal per a aquelles persones que volen alinear les seves dents sense alterar la seva imatge.
  • El tractament és molt còmode i poc invasiu, ja que no requereix que el pacient porti filferros ni metalls a la boca, de manera que no hi ha irritació o talls intraorals com succeeix freqüentment amb l'ortodòncia convencional.
  • Els alineadors transparents són fàcilment extraïbles, de manera que el pacient pot continuar menjant i bevent amb normalitat.
  • La higiene i la neteja diària de la boca es poden realitzar també amb completa normalitat, tant el raspallat com l'ús de fil dental. En casos on existeix ortodòncia convencional, és impossible utilitzar fil dental, de manera que s'afavoreix l'acumulació de restes de menjar entre les dents.
  • Al contrari que una ortodòncia convencional, la ortodòncia invisible és perfectament compatible amb corones i ponts dentals.

Ortodòncia Lingual

Els brackets linguales suposen el mètode d'ortodòncia més discret del mercat. Igual d'efectiu que altres sistemes, és el procediment triat per aquells pacients que valoren l'aspecte estètic sobre altres aspectes, ja que, en aquest tipus d'ortodòncia, els brackets es col•loquen a la cara interna de la dent.

L'ortodòncia lingual, com la tradicional, pot corregir qualsevol tipus de problema d'oclusió: apinyament, mossegada oberta, mossegada creuada, sobremossegada, etc.

Una de les seves grans avantatges és que aquest tipus d'ortodòncia és l'únic que garanteix una invisibilitat completa, a més d'un tractament complet sense tocar l'esmalt dental. D'altra banda, aquest tractament presenta alguns desavantatges, com un període d'adaptació més llarg que amb l'ortodòncia tradicional, ja que la llengua ha de acostumar-se a la presència dels brackets, una possibilitat més alta de patir de nafres orals a causa del frec del aparell amb la mucosa, i finalment, a l'estar a la part posterior de les dents, la higiene oral resulta més dificultosa, per la qual cosa cal recórrer a un Waterpik per arribar a tots els racons que es formen entre l'aparell i les dents.

El tractament funciona així mateix com l'ortodòncia tradicional, és a dir, a través de l'aplicació d'una força suau i contínua sobre les dents per col•locar-los en la posició desitjada, i pot prendre de 12 fins a 36 mesos, depenent de la gravetat del cas.

 

DEMANA CITA AMB UNA ESPECIALISTA EN ORTODÒNCIA A MOLLET

 

⚠️Fes clic a la imatge per descarregar la nostra nova guia sobre ortodòncia