Cirurgia oral i maxil·lofacial a Mollet del Vallès

Des cirurgia reconstructiva craniofacial, fins extraccions de queixals del seny, apicectomías o col·locació d'implants dentals.

 

DEMANA CITA

 

 

Cirugía oral y maxil·lofacial 

És una especialitat quirúrgica que inclou el diagnòstic, cirurgia i tractaments relacionats d'una gran espectre de malalties, ferides i aspectes estètics de boca, dents, cara, cap i coll.

Les patologies més comuns tractades per un cirurgià maxil·lofacial són:
 

 • Trastorns de l'articulació temporomandibular (ATM). L'ATM (articulació de la mandíbula) pot patir diferents tipus de patologies, ja siguin d'origen degeneratiu, traumàtic o tumoral.
 • Malformacions facials. Que poden ser degudes a malalties congènites, síndromes i poden afectar qualsevol punt de la cara o el crani.
   
 • Traumatismes facials. Solen ser fractures per traumatismes, que requereixen reconstruccions amb diversos nivells de complexitat.
   
 • Càncer oral, de cap i de coll. El cirurgià maxil·lofacial s'ocupa de la cirurgia de càncer en tota l'àrea de cap i coll
   
 • Manca de dents o dents danyats. La col·locació d'implants dentals és un procediment que reemplaça les arrels de les dents amb perns metàl·lics i reemplaça la dent que falta, o danyat, amb una dent artificial que té el mateix aspecte i que compleix la mateixa funció que les dents reals.
   
 • Maloclusions severes. Per a les maloclusions esquelètiques, el cirurgià maxil·lofacial treballa en col·laboració amb l'ortodoncista per corregir la posició dels ossos maxil·lars i les arcades dentals.

 

Per arribar a un diagnòstic de la patologia de l'pacient, les proves diagnòstiques més utilitzades en cirurgia maxil·lofacial són:

 • Ortopantomografia: És una radiografia panoràmica que representa una imatge general dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. Gràcies a aquest estudi radiològic, s'obté una imatge que permet detectar i analitzar qualsevol complicació bucal que afecti les dents, els maxil·lars i la mandíbula.
 • Escàner facial o cranial. Aquest dispositiu permet obtenir fotografies tridimensionals de la cara i l'estructura craniofacial de l'pacient en alta qualitat i amb precisió submilimètrica. Amb això, permet l'anàlisi de deformitats dentofacials, de l'estructura òssia i de les dents.
 • Escàner intraoral: és una eina tecnològica que permet crear un arxiu digital en 3D de la boca d'el pacient per així generar planificacions sobre la mateixa.
 • Biòpsies: és l'extracció de teixit d'alguna part de el cos per examinar-hi la presència d'alguna malaltia. En algunes s'extirpa una petita mostra de teixit amb una agulla mentre que en altres s'extreu un nòdul o embalum sospitós.
 • Artroscòpies: consisteix en la introducció, mitjançant petites incisions, d'una càmera (artroscopi) que permet visualitzar la totalitat de l'articulació de manera completa. Aquest procediment serveix tant per diagnosticar com per tractar problemes de l'articulació.

 

Consulti amb els nostres especialistes per a més informació.

 

DEMANA CITA AMB UN ESPECIALISTA EN CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL EN MOLLET